• English
  • Polski

Magdalena Proczek

Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła SGH oraz Podyplomowe Studia Doskonalenia Pedagogicznego (SGH) i Studia Podyplomowe Ochrony Własności Intelektualnej (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Jej zainteresowania badawcze obejmują studia europejskie i ekonomię międzynarodową. Autorka, współautorka i redaktor artykułów naukowych, monografii, recenzji itp. Otrzymała i koordynowała wiele grantów (w tym w ramach Jean Monnet Programme, Jean Monnet Lifelong Learning Programme, Jean Monnet Center of Excellence, Jean Monnet „Debata polityczna ze środowiskiem akademickim”, Jean Monnet „Wsparcie dla stowarzyszeń”, Partnerstwa Strategiczne ERASMUS+, Moduł Jean Monnet). Pracowała na wielu polskich uczelniach, wypromowała ponad 240 prac magisterskich i licencjackich. Otrzymała Nagrodę Zespołową Rektora SGH jedenaście razy, a także wiele innych nagród w tym Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a także za pracę doktorską i habilitacyjną. Członek organów i organizacji m.in. PECSA i PTE. Zorganizowała wiele konferencji oraz krajowych i międzynarodowych seminariów  dotyczących studiów nad UE i edukacji globalnej. Współpracowała z wieloma organizacjami międzynarodowymi.

Członek Zespołu CEWSE, Zastępca Kierownika e-CEWSE, Zastępca Kierownika I Kongresu Międzynarodowego w 2017 r., biorący udział w przygotowaniu materiałów do wykładów, redagowaniu książek oraz artykułów, wspierający organizację wszystkich wydarzeń, podejmujący badania i nauczanie w ramach CEWSE, Członek TWG, Członek Komitetu Organizacyjnego i Rady Naukowej Kongresów CEWSE.

Dodatkowe aktywności Członków Zespołu - przykłady, lata 2016-2020