• English
  • Polski

Ioan Horga

Profesor historii, Dyrektor Instytutu Studiów Euroregionalnych (Centrum Doskonałości Jean Monnet na Uniwersytecie w Oradei) i Profesor Jean Monnet od 2002 r. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Eurolimes”. Interesuje się historią integracji europejskiej, rozszerzeniem UE, polityką regionalną, polityką sąsiedztwa. Od 2006 roku jest Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Uniwersytetów Regionu Karpackiego. Jest dziekanem Wydziału Historii, Stosunków Międzynarodowych, Nauk Politycznych i Nauk o Komunikacji na Uniwersytecie w Oradei. Kompetencje: studia euroregionalne, zabezpieczenia społeczne, stosunki między grupami etnicznymi i między wyznaniami, dialog międzykulturowy, migracja, relacje transgraniczne i ocena. Koordynuje prace doktorskie z zakresu stosunków międzynarodowych i studiów europejskich. Kompetencje dydaktyczne: Historia Europy w XVIII - XX wieku; Historia budownictwa europejskiego; Europejska polityka rozwoju regionalnego i współpraca transgraniczna; Europejska polityka sąsiedztwa.

Jego doświadczenie jest znaczące dla jego udziału w działaniach badawczych i tematycznej grupie roboczej, przygotowaniu publikacji i innych działań wspierających organizację wszystkich wydarzeń.

Dodatkowe aktywności Członków Zespołu - przykłady, lata 2016-2020