• English
  • Polski

Ewa Latoszek

Prof. zw. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jako ekspert brała udział w procesie przygotowania Polski do przystąpienia do UE i była jednym z pierwszych naukowców w Polsce otrzymujących granty Programu Jean Monnet i PHARE w latach 90. Zaangażowana w liczne badania krajowe i międzynarodowe jako Kierownik Projektu, w tym. EUintegRATIO (realizowany w ramach 7. programu ramowego), Jean Monnet Centre of Excellence (CEWSE). Członek kluczowy Zespołu wielu projektów, w tym: Projekt ECSA - World 2.0 Jean Monnet i grant Erasmus + / Jean Monnet w ramach projektu BLEGEEC.

Profesor wizytujący na wielu uniwersytetach, w tym m.in. Europejski Instytut Uniwersytecki (Florencja), LSE, Uniwersytet Canterbury (Nowa Zelandia), NUS (Singapur).

Od 2014 r. Członek dwóch grup doradczych KE ekspertów w ramach programu „Horyzont 2020” (SC 6–2014 do chwili obecnej oraz nauka i rozwój 2014–2017).

Silnie przyczyniła się do nawiązania współpracy SGH z Ernst & Young Co. jako Dyrektor Wspólnych Studiów Podyplomowych.

Główne funkcje: Przewodnicząca PECSA, Członek Komitetu Naukowego ds. Badań „Alliance for Development” przy Banku Światowym, Członek Polskiej Akademii Nauk, Prodziekan SGH, Członek Zarządu ECSA, Członek Grupy Doradczej Ekspertów Programu „Horyzont 2020” (SC6 ) I Grupa Doradcza ad hoc Ekspertów ad hoc (SWAFS) przy Komisji Europejskiej.

Lider Centrum of Excellence i Kierownik Projektu CEWSE, podejmujący badania i nauczanie w ramach projektu CEWSE, koordynujący m.in.: prawidłową realizację projektu, e-CEWSE, organizację wszystkich wydarzeń,  proces przygotowania materiałów do wykładów, redagowanie książek, przygotowanie artykułów, Członek TWG, Członek Komitetu Organizacyjnego i Rady Naukowej Kongresów CEWSE.

Dodatkowe aktywności Członków Zespołu - przykłady, lata 2016-2020