• English
  • Polski

Anna Masłoń-Oracz

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Zarządzania. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (Uniwersytet Warszawski) i zarządzania projektami (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), z tytułem magistra w dziedzinie stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski).

Specjalista w zakresie doradztwa biznesowego i funduszy pomocowych UE. Koordynator i uczestnik kilku projektów unijnych o wartości ponad 240 mln PLN. Specjalista w opracowywaniu biznesplanów, analiz rynkowych, raportów i ankiet.

Trener z siedmioletnim doświadczeniem we wdrażaniu i prowadzeniu szkoleń na temat UE, przedsiębiorczości i umiejętności miękkich.

Autor licznych artykułów w czasopismach, prasie, rozdziałach w książkach, w tym Wytycznych do pisania aplikacji UE (portal Gazeta Wyborcza), Pozyskiwania funduszy na energię odnawialną (Gazeta Prawna), Ochrony środowiska i kształtowania postaw ekologicznych w ramach dostępnych programów UE i Szansa na innowacje (Fundusze Europejskie), Jak pisać zwycięskie projekty (Nowoczesna Firma), Wpływ funduszy unijnych na sytuację MSP w Polsce (The Warsaw Voice).

Członek Zespołu CEWSE, zaangażowana w przygotowywanie publikacji, właściwego funkcjonowania e-CEWSE, Zastępca Kierownika I Kongresu Międzynarodowego w 2017 r., wspierający organizację wszystkich wydarzeń, podejmujący działania badawcze w ramach projektu CEWSE, Członek TWG, Członek Komitetu Organizacyjnego i Rady Naukowej Kongresów CEWSE.

Dodatkowe aktywności Członków Zespołu - przykłady, lata 2016-2020