• English
  • Polski

Aleksandra Szczerba-Zawada

doktorka nauk prawnych, kierowniczka Zakładu Administracji na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej oraz prawie antydyskryminacyjnym. Swoje badania naukowe koncentruje na problematyce prawa do równego traktowania, rynku wewnętrznym, Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa.
Autorka i współredaktorka kilkudziesięciu monografii, rozdziałów w książkach oraz artykułów w punktowanych czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim.
Członkini stowarzyszeń naukowych (PECSA, PSPE oraz PTSE), rady naukowej czasopisma „Studia Administracji i Bezpieczeństwa” oraz komitetu naukowego czasopisma „European Studies” (wydawca: ECSA-Moldova).
Ekspertka w projektach badawczych z zakresu prawa do równego traktowania i prawa unijnego.  Koordynatorka Jean Monnet Module EUIncSo 2016-2019.>br/> Wielokrotna stypendystka m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2016-2019.