• English
  • Polski

Materiały od studentów

PDF icon Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
PDF icon Demograficzne skutki kryzysu migracyjnego w Niemczech
PDF icon Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw
PDF icon Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego
PDF icon Globalne kryzysy międzynarodowe – ich przyczyny i skutki na bazie kryzysu z roku 2008
PDF icon Gospodarka terytoriów zamorskich Francji na przykładzie Polinezji Francuskiej
PDF icon Imigracja do Polski na tle państw Grupy Wyszechradzkiej po roku 2015
PDF icon Imigranci w latach 2012-2017 we Francji i ich wpływ na rynek pracy
PDF icon Internacjonalizacja zagranicznych przedsiębiorstw w na rynku polskim na przykładzie marki Volkswagen
PDF icon Kryzys 2008
PDF icon Migracje specjalistów na przykładzie polskiej diaspory technologicznej
PDF icon Polish entrepreneurs in Germany
PDF icon Polityka Niemiec wobec uchodźców po roku 2010
PDF icon Polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców w kontekście kryzysu migracyjnego i uchodźczego
PDF icon Polityki Unii Europejskiej wobec migracji środowiskowych w krajach trzecich
PDF icon Polski rynek gier video na tle rynku globalnego
PDF icon Promocja dialogu międzykulturowego w polityce kulturalnej w UE
PDF icon Protekcjonizm - ochrona czy zagrożenie dla gospodarki?
PDF icon Ryzyko w inwestowaniu
PDF icon Scrum wśród zwinnych metodyk zarządzania projektami - Visuality sp.j.
PDF icon Standard waluty złotej i perspektywy jego powrotu
PDF icon Systemy walutowe historia i współczesność
PDF icon The relations of the European Union with the Pacific Alliance
PDF icon Wpływ imigracji na rynek pracy we Francji na przełomie XXi XXI wieku
PDF icon Zagadnienie współzależności energetycznej na przykładzie polityk energetycznych UE i Rosji po 2014 r.