• English
  • Polski

Materiały dla studentów

PDF icon KATOWICE_2019_CEWSE.pdf
PDF icon Bilans płatniczy
Office presentation icon Brexit i co dalej?
PDF icon Dawcy i biorcy pomocy rozwojowej - miejsce i rola UE
Office presentation icon Dostęp do dokumentów Rady Unii Europejskiej
Office presentation icon Działając wspólnie - Unia Europejskia jako aktor globalny
Office presentation icon Ekonomika integracji europejskiej
Office presentation icon EU - China relations
PDF icon EU - USA relations
Office presentation icon EU and Russia
Office presentation icon EU cooperation with the ACP countries
Office presentation icon EU Developmnent policy
Office presentation icon EU enlargement
Office presentation icon EU enlargement 2
PDF icon EURO - geneza i założenia
Office presentation icon Europa 2020
PDF icon European Bank for Reconsrtruction and Development
PDF icon European Investment Bank
Office presentation icon European System of Central Banks
PDF icon Europejski Fundusz Rozwoju
Office presentation icon Financial Instruments
PDF icon Globalizacja
PDF icon Gospodarcza mapa świata w XXI wieku. Najważniejsze trendy współczesnej gospodarki światowej
PDF icon Główne wyzwania stojące przed gospodarką światową
Office presentation icon Innowacje - czym są i jaka jest ich rola
PDF icon Instrumenty pochodne
Plik Jak jednoczyła się Europa
Office presentation icon Jeśli nie euro to co?
PDF icon Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej
PDF icon Kraje wysoko rozwinięte w Gospodarce Światowej
Office presentation icon Kto co i jak? O aktorach integracji europejskiej
PDF icon Linki do materiałów - Pomoc rozwojowa i humanitarna
PDF icon Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2018 r.
PDF icon Międzynarodowe rankingi gospodarcze
PDF icon Międzynarodowe rankingi gospodarcze
PDF icon Miejsce i rola organizacji międzynarodowych
PDF icon Miejsce i rola organizacji międzynarodowych w gospodarce światowej
PDF icon Miejsce i rola organizacji międzynarodowych w gospodarce światowej
PDF icon Miejsce i rola państw wysoko rozwiniętych w gospodarce światowej
PDF icon Miejsce i rola UE w gospodarce światowej
PDF icon Miejsce i rola UE w gospodarce światowej
Plik Migracja a integracja imigrantów
Office presentation icon Młodzi przedsięborczy w UE
PDF icon Najważniejsze wyzwaniaglobalnej współpracy rozwojowej
Office presentation icon O solidarności i pokoju jako fundamencie współpracy państw
Office presentation icon Ochrona praw człowieka
PDF icon Polish conservatiwe turn and perspectives on the EU - K. Zajączkowski
PDF icon Politics of Foreign and Development Aid: Global and Polish Perspectives - K. Zajączkowski
PDF icon Polityka rozwojowa UE
PDF icon Polska pomoc rozwojowa
PDF icon Polska w światowym systemie współpracy rozowjowej - J. Szymoniczek
PDF icon Pomoc Rozwojowa Unii Europejskiej na rzecz państw Afryki Północnej
Office presentation icon Rola budżetu Unii Europejskiej
PDF icon Rynki finansowe
PDF icon Statystyka bilansu płatniczego - Uwagi metodyczne
PDF icon Stosunki UE z grupą państw AKP - K. Kołodziejczyk
PDF icon Stosunki zewnętrzne ue z innymi kluczowymi podmiotami gospodarki światowej
PDF icon Stosunki zewnętrzne ue z innymi kluczowymi podmiotami gospodarki światowej
Office presentation icon Swoboda przepływu towarów
PDF icon The European Union as a Global player? - K. Zajączkowski
Office presentation icon The Role of Poland in Financing Reforms in the Countries of the Eastern Partnership
PDF icon Tradycyjna Gospodarka światowa i jej upadek
PDF icon Unia Europejska a globalizacja i problemy globalne
Office presentation icon Unia Europejska jako aktor w regionie śródziemnomorskim
PDF icon Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju : zagadnienia prawne - K. Cichos
PDF icon Unijne uwarunkowania Oficjalnej Pomocy Rozwojowej - M. Smolaga
Office presentation icon Wymierny rezultat europejskiej solidarności - fundusze Unii Europejskiej
PDF icon Wyzwania globalne i wprowadzenie do problematyki pomocy rozwojowej
PDF icon Źródła finansowania polityki rozwojowej UE